Panasonic Aquarea šilumos siurbliai

Paskelbtas kvietimas senų ir neefektyvių šildymo katilų keitimui į šilumos siurblius oras vanduo

Nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra kviečia fizinius asmenis teikti registracijos formas finansavimui (kompensacijoms) gauti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonę „Katilų keitimas namų ūkiuose“.

Fiziniai asmenys neefektyviai biomasę naudojančius individualius katilus gali keisti į:

  1. šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (oras-vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP) prie +7 ° C lauko oro temperatūros, ne mažesnis kaip 3,0.“

Fizinio asmens projekto finansuojamoji dalis sudaro 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Galimi pareiškėjai

Fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties (vieno buto pastatą, butą dviejų butų gyvenamosios paskirties pastate arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formas dienos (t. y. baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų  VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki kvietimo teikti Registracijos formas dienos).

Atkreipiame dėmesį, kad jei vykdote pastato rekonstrukciją, registracijos formą galite teikti tik tada jei pastato baigtumas yra ne mažesnis kaip 100 proc. Pastato statybos pabaigos metai turi būti ne vėlesni nei 2014 m. ir pastatas neturi būti prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos (pagal Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis).

 

Registracijos formos gali būti teikiamos nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. 8.00 val. iki 2020 m. spalio 21 d. 17.00 val.

Daugiau informacijos rasite puslapyje www.apva.lt

 

Nežinote kokio galingumo šilumos siurblys Jums tiktų ? 

Atsiųskite mums užklausą elektroniniu paštu : panasonic@taupussildymas.lt, nurodydami namo šildomą plotą, namo energetinę klasę (jei nežinote, tuomet bent trumpą aprašymą dėl namo sienų ir stogo apšiltinimo) ir kokia šiuo metu naudojama šildymo sistema (šildomos grindys, radiatoriai), ir mes Jums pateiksime pasiūlymą su visa reikalinga technine informacija.